logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
banner www.jpg
EN PL
1
2
3
4
5
Przebudowa Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju (20 mln)
2011-05-30   Administrator

 

 loga_ue_park.jpg

 Ogromna inwestycja w Polanicy-Zdroju – Przebudowa Parku Zdrojowego za 20 mln zł

Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał podziału funduszy (48,5 mln zł) na modernizację dolnośląskich uzdrowisk z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie przyznano 10 projektom służącym miejscowościom uzdrowiskowym. Konkurs odbył się w ramach Działania 6.1. Turystyka uzdrowiskowa w priorytecie VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013.  Zarząd zdecydował o dofinansowaniu najwyższą kwotą (13,5 mln zł) projektu gminy Polanica-Zdrój, pn. „Przebudowa Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, gmina miejska Polanica-Zdrój wykona przebudowę Parku Zdrojowego. Przewidziane są prace w 3 częściach Parku: w Parku Józefa (zasadzenie drzew, budowa ścieżki rowerowej oraz punktu widokowego), Parku Różaneczników (nasadzenie zieleni, wykonanie schodów terenowych, oczko wodne, kładka widokowa, fontanny, mała architektura, oświetlenie) i Parku Szachowym (nasadzenie zieleni, budowa fontanny, placu zabaw i pawilonu szachowego, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie).
Dodatkowo planuje się modernizację Muszli Koncertowej (poprawa jej funkcjonalności poprzez rozbudowę zaplecza dla artystów) oraz zainstalowanie systemu monitoringu.  Ponadto Park Zdrojowy przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na jego terenie zainstalowany zostanie system monitoringu wizyjnego.  Koszt całej inwestycji to 20 mln zł.
Oficjalny komunikat na stronie UMWD z listą 10 uzdrowisk, które otrzymały dofinansowanie z RPO >>>>

Wizualizacje elementów przebudowy Parku Zdrojowego >>>>
Zobacz na interaktywnym planie miasta obszar Parku Zdrojowego >>>>
Zobacz zdjęcia interaktywne obecnego Parku Zdrojowego >>>>
Zobacz zdjęcie interaktywne cześci szachowej Parku Zdrojowego >>>>

Data publikacji 26.08.2009


Projekt pn. Przebudowa Parku Zdrojowego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png