logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
banner www.jpg
EN PL
1
2
3
4
5
Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy–Zdroju
2012-09-07   rs -um

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

 

„Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy-Zdroju"

W drugiej połowie maja 2012 r. rozpoczęły się prace renowacyjne budynków mieszkalnych położonych w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 1A, 1C, 1E i 1G. Stało się to możliwe między innymi dzięki pozyskanej przez Gminę Polanica-Zdrój dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 9, działanie nr 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców). Należy dodać, iż zgodnie z założeniami Instytucji Zarządzającej RPO WD przedsięwzięcia w ramach działania 9.2 mogły być realizowane w formie partnerstwa, w związku z czym projekt pn. „Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy-Zdroju" realizowany jest przez gminę oraz wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Dąbrowskiego nr 1A i 1G - partnerów projektu.

Główną przyczyną zainicjowania działań w zakresie modernizacji budynków przy ul. Dąbrowskiego 1 była obecność terenu zdegradowanego w samym centrum Polanicy-Zdroju. Ponadto obiekty te zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie strefy A ochrony uzdrowiskowej oraz Parku Zdrojowego, dlatego też stanowią ważny element wizerunku miasta, jednego z głównych ośrodków turystycznych regionu. Degradacja obszaru poddanego procesowi rewitalizacji wynikała z bardzo złego stanu technicznego budynków, powstałego na skutek m.in.: zawilgocenia po powodzi, zniszczonych dachów i elewacji.

W ramach rzeczowej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy-Zdroju" zostaną wykonane następujące prace: remont dachów, w tym wymiana pokrycia dachowego, wymiana tynków oraz uzupełnienie ubytków gzymsów. Zakończenie robót budowlanych ma nastąpić do 31 października 2012 r.

Obecnie całkowita wartość projektu wynosi 665 188,51 zł, z czego: 448 174,05 zł stanowi dofinansowanie ze środków EFRR, 164 053,13 zł - środki gminy, zaś 52 961,33 zł - środki wspólnot mieszkaniowych.

Strona internetowa RPO WD: www.rpo.dolnyslask.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png